Alfa-Omega Communications pakub järgnevaid teenuseid:

 • Turunduskommunikatsioon; ettevõtte toodete ja teenuste tuntuse tõstmine
 • Korporatiivkommunikatsioon; firma maine ja tuntuse kasvatamine
 • Sisekommunikatsioon; info liikumise tõhustamine organisatsiooni sees
 • Ürituste korraldamine; infopäevad, kliendiüritused, pressikonverentsid, toodete lansseerimised
 • Kriisikommunikatsioon ja nõustamine
 • Sotsiaalpoliitiline suhtekorraldus
 • Avalikkuse teavitamise kampaaniate korraldamine
 • Kommunikatsiooni auditid, maineuuringud
 • Strateegiline nõustamine ja kommunikatsiooni planeerimine
 • Meediatreening
 • Meediasuhted
 • Sotsiaalmeedia


Meediasuhete valdkond hõlmab endas:

 • meediakampaaniate ettevalmistust ja läbiviimist
 • meediamonitooringut ja analüüsi
 • meediaalast nõustamist
 • pressimaterjalide ettevalmistamist (pressiteated, pressipaketid)
 • meediatreeningute läbiviimist
 • pressikonverentside ja muude meediasündmuste korraldamist